Здравје
Геј инфо линија за HIV/SIDA
Првата активност на Х.Е.Р.А. како самостојна НВО беше СОС телефонската линија за превенција од ХИВ. Со повеќегодишно работење на оваа линија се дојде до заклучок дека голем број од јавувачите поставуваат прашања во однос на хомосексуалната превенција и заштита. Со ова се утврди потребата од иницирање на слична СОС линија наменета за оваа популација.
повеќe


ЛГБТ СЕКСУАЛНО ЗДРАВЈЕ И ППИ
Постојат најразлични типови на инфекции (предизвикани од вируси, бактерии, габи и др.) кои се пренесуваат преку сексуален пат. Овие инфекции се наречени полово преносливи болести- ППБ или уште СПБ-сексуално преносливи болести.
повеќe


Геј водич за безбеден секс
Во секојдневниот живот на човекот се јавуваат повеЌе потреби меѓу кои и потребата за сексуален однос. Во зависност од потребата на лицата, сексуалниот однос може да биде: со лице од спротивниот пол (хетеросексуален), со лице од истиот пол (хомосексуален) или и обете (бисексуален).
повеќeНашите партнери

H.E.R.A.

The Global Fund

COC Netherlands
  
 
 

Copyright 2020 © EGAL Почетна странаМапа на сајтотЗа ЕГАЛ