Mirëserdhët

Festivalin Xunixa LGBT

I mbledh në një vend popullatën LGBT të Maqedonisë, me qëllim të njohjes dhe socializmit, promovimi dhe afrimi me kulturën botërore të LGBT-së.

Next

Programën 2017